Cdie-wloclawek.pl
Rozwój

Rozwój

Włocławek nie jest dzisiaj metropolią, ale niegdyś stanowił nadrzędny ośrodek polityczno-administracyjny naszego kraju. Wyróżnia się go od wieków chociażby dlatego, iż cechuje się on bardzo mocno rozbudowaną historią i kolejami losu, jakie są bardzo zawiłe dla tej miejscowości. Więcej o historii Włocławka przeczytasz z dalszych akapitów.

W okresie trwania działań wojennych w ramach polsko-krzyżackich walk, Włocławek został zaatakowany przez Krzyżaków. Miało to miejsce w końcówce kwietnia 1329 roku i przełożyło się na spalenie katedry romańskiej, a później najazd właśnie na ten obiekt. Uszkodzenia były poważne, co sprawiło, iż konieczne okazało się odbudowanie Włocławka praktycznie od zera. Odbyło się to na prawie chełmińskim i wykazywało silny związek z przemianami dawnego układu przestrzennego. W praktyce, doszło do przeniesienia katedry z placu w rejonie Wisły na rejon wzgórza. Wcześniej w tym miejscu było zaś miasto lokacyjne. Ponadto w dawnym grodzie, gdzie niegdyś urzędował książę, zaczęto tworzyć konstrukcję potężnego zamku Biskupskiego. W mieście trzeba było stworzyć katedrę która została zniszczona w 1329 roku. Jej odbudowanie natomiast wiązało się także z budową kościoła świętego Jana. Najazd przez Krzyżaków na Włocławek nastąpił natomiast po raz ostatni w roku 1431, co doprowadziło do działań wojennych, w które zaangażowany był marszałek von Strupperg. W 1466 roku z kolei intensywnie rozwijano miejscowość, w niej zaczęto także organizować sądy ziemskie. W opinii historyków zaś Włocławek był miejscem, w jakim kształcił się Mikołaj Kopernik.