Cdie-wloclawek.pl
Włocławek

Włocławek

Miasto Włocławek tłumaczy swoje nazewnictwo z języka łacińskiego, gdzie oznacza Vladislavia. Po niemiecku natomiast mówi się na ten rejon Leslau. Jest to miejscowość znajdująca się na prawach powiatu w rejonie kujawsko-pomorskim. Ulokowana tuż nad Wisłą, niedaleko ujścia Zgłowiączki. Dodajmy, iż Włocławek to centrum powiatu włocławskiego oraz dawna, historyczna stolica obszaru Kujaw.

Musimy dodać, iż to najważniejsze miasto wojewódzkie, zwłaszcza dlatego że jest ono trzecie, co do wielkości swojej powierzchni. Miasto to powstało prawdopodobnie wieki temu, natomiast w 1785 roku wyróżniło się ze względu na to, iż stanowić zaczęło placówkę główną kurii diecezji włocławskiej. Wynikało to z faktu, że miasto to leżało na terenie dawnego powiatu brzeskokujawskiego w województwie tak samo nazwanym. Do roku 1998 zaś Włocławek stanowił stolicę województwa włocławskiego. Przejdźmy jednakże na moment do krótkiej charakterystyki nazewnictwa tego miasta. Otóż termin wywodzi się od imienia męskiego Władysław i ma ścisły związek z Włodzisław – polską odmianą. Prawdopodobnie najpierw nazewnictwo obowiązujące to Władysławia, tak podają kroniki Galla Anonima, które stworzone zostały w latach 1112 – 1116. Trzeba stwierdzić także, że dopiero w połowie dwunastego stulecia doszło do zlatynizowania określenia i przekształcenia go w termin Wladislaw.

Włocławek to miejsce ulokowane w rejonie południowo-wschodnim. Stanowi ono fragment województwa kujawsko-pomorskiego oraz zlokalizowane jest na obrzeżach Wisły. Warto dodać także, że jest to miejsce usytuowane w Kotlinie Płockiej. W pobliżu występują sąsiedzkie gminy takie jak Dobrzyń, Lubanie, Włocławek będący gminą wiejską oraz Bobrowniki i Fabianki.