Cdie-wloclawek.pl
Informacje geograficzne

Informacje geograficzne

Włocławek to miejscowość znajdująca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, niedaleko Zgłowiączki, a także przy brzegach Wisły. Ulokowane jest w Kotlinie Płockiej. Wraz z nim sąsiaduje kilka gmin, do jakich zalicza się Włocławek ale jako gminę wiejską, Bobrowniki, Dobrzyń nad Wisłą, Lubanię, Brześć Kujawski oraz Fabianki.
Podstawowe rzeki przepływające przez Włocławek to Wisła ale także Zgłowiączka. Poprzez przepływ Wisły dochodzi do charakterystycznego podziału Włocławka na prawobrzeżną oraz lewobrzeżną część, która jest częścią północną i południową. Łącznie cały fragment przepływający przez miasto ma jakieś osiemnaście kilometrów. Na wschodzie Włocławka zaś znajduje się zapora jaką stanowi Zbiornik Włocławski, czyli inaczej Jezioro Włocławskie. Kolejna rzeka przepływająca przez Włocławek to Chełmiczka. Co do jezior z kolei, to poza wyżej wspomnianym Jeziorem Włocławskim, króluje tu Jezioro Czarne, Rybnica i jezioro Grzywno oraz Krzywe Błota. Włocławek ma zieleń miejską w ilości ponad dwieście sześćdziesiąt hektarów, jaką stanowią skwery, zieleńce i parki, a ogólnie jest tam ponad dwa tysiące dwieście hektarów lasów. Najważniejsze są dwa miejskie parki. Obecny jest również rezerwat przyrody. Mowa między innymi o Rezerwacie Kulin, Parku imienia Henryka Sienkiewicza a także w okolicy występuje uzdrowisko Wieniec-Zdrój.

We Włocławku znajduje się także kilka cmentarzy, to jest Cmentarz Komunalny przy al. Chopina, cmentarz w Michelinie, znajdujący się przy parafii Ducha Świętego, a także cmentarz w Rózinowie, jaki ulokowany został między ulicą Krzywa Góra a Toruńska.