Cdie-wloclawek.pl
Symbole

Symbole

Na podstawie uchwały jaka podpisana została przez Radę Miasta Włocławka, co nastąpiło w dniu 6 października 2003 roku, doszło do określenia pewnych symboli miejskich charakterystycznych dla Włocławka. Mowa tu tym samym o ustaleniu Statutu Miasta Włocławek.

Wśród symboli, jakie warte są wyszczególnienia należy uwzględnić przede wszystkim herb. Opiera się on na pieczęciach z trzynastego stulecia. W roku 1990 jeszcze tenże symbol był zmieniony w porównaniu z jego aktualnym wyglądem, a to dlatego, że w roku 1950 postanowiono umieścić na środkowej baszcie tarczę, jaka opierała się na ukazaniu półlwa oraz półorła. To ona nawiązywała do herbu książąt kujawskich. W przypadku herbu miejskiego nie było korony, dlatego w 1990 roku przywrócono standardy symboliki herbu wspomnianego przez Magistrat Włocławka w 1925 roku. Dzisiejszy herb zaś został w pewnym sensie formalnie ustalony na mocy uchwały, a mianowicie przedstawia on czerwoną tarczę i srebrny mur blankowany, jaki opatrzony jest specyficzną bramą w kolorze złotym, a nad murem unoszą się trzy baszty, z czego dwie są mniejsze – te boczne, środkowa z kolei blankowana posiada nakrycie w postaci złotej infuły biskupiej.

Barwy miejskie z kolei to następny symbol typowy dla Włocławka. Mowa tu o dwóch odcieniach kolorystycznych, jakie widnieją na fladze miejscowości, a ściślej jest to żółć i czerwień. Podobne zestawienie występuje też w Białymstoku, w Warszawie, w Łodzi oraz Wrocławiu. Dodajmy też, że flaga zbudowana jest z pionowych pasków a także ma charakterystyczny ogon trójkątny. Na czerwonym pasie widnieje zaś herb Włocławka. Co do logo miasta zaś to utworzone ono zostało z inicjatywy Józefa Stolorza, co nastąpiło w roku 1994.